Cập nhật lịch đào tạo mới nhất và đầy đủ nhất của chương trình Thạc sĩ Quản lý Kinh tế để học viên tiện theo dõi.

  • Lịch thi đầu vào lớp Thạc sĩ Quản lý Kinh tế năm 2018

    Lịch thi đầu vào lớp Thạc sĩ Quản lý Kinh tế năm 2018 Thời gian dự kiến hướng dẫn ôn thi từ: Cuối tháng 11/2018 Dự kiến thời gian thi tuyển: Tháng 12/2018(Lịch cụ thể nhà trường sẽ thông báo sau) KHAI GIẢNG: Dự kiến cuối tháng 12 /2018. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ: Phòng tuyển sinh và đào ...
  • Yêu cầu học chuyển đổi bổ sung kiến thức đầu vào Thạc sĩ Quản lý kinh tế

    Trường Đại học Trưng Vương yêu cầu học chuyển đổi bổ sung kiến thức trước kỳ tuyển sinh Thạc sĩ Quản lý Kinh tế chi tiết như sau: Về yêu cầu học chuyển đổi bổ sung kiến thức Thời gian học chuyển đổi Đợt 1 - 2018: Thời gian học bổ sung kiến thức từ ngày 16/03/2018. Mọi thắc mắc vui ...